Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Ar Jis nėra Brian Doerksen Brian Doerksen + 11
Aš esu vynmedis Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 102
Aš myliu + 10
Aš pasitikiu + 10
Ateik, Jėzau, į mano širdį Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Ateik, pašlovink, atsiklaupk Come, let us worship and bow down Dave Doherty Dave Doherty + 9
Ateini pas mane Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 3
Beribė meilė (Tavim kvėpuoju aš) Marie Barnett Marie Barnett + 19
Būt su Tavim Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 8
Čia gyvenimo pradžia Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 8
Dėkoju Tau, Jėzau Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 3
Dovanoju I Surrender Matt Crocker Matt Crocker Živilė Matulevičienė + 42
Draugą suradau What a friend I've found Martin Smith Martin Smith + 10
Efata + 9
Giedu Tau Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 16
Jėzau, Tavyje Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 2
Kaip gera žvelgti į Tave Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Kalbi You speak Audrey Assad Audrey Assad Darius Žukauskas + 71
Koks gražus, nuostabus + 13
Nurimk, širdie Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 11
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt