Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Alyvų daržely Mykolas Pečiulis + 26
Ant kryžiaus Kazimieras Račiūnas Mykolas Pečiulis + 17
Aš noriu būti greta nakty Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 23
Aš regiu Justina Mikulytė - Žukauskienė Justina Mikulytė - Žukauskienė + 50
Aš sugrįžtu prie Tavo Kryžiaus Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 86
Ateik, Jėzau, į mano širdį Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Dėl savo meilės šventos, paniekintos + 2
Gavėniai Violeta Kupriskienė Mykolas Pečiulis + 5
Geriausia mūsų Motina J. Kmitas Mykolas Pečiulis + 3
Jėzaus Kristaus siela + 11
Kai darganų metas (Darganoj) Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 15
Kalbi You speak Audrey Assad Audrey Assad Darius Žukauskas + 73
Kančioje atrask mane Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 5
Laukia mano siela, Viešpatie, Tavęs Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 7
Nurimk, širdie Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 12
O Kristau Mykolas Pečiulis + 73
O, Kryžiau Kazimieras Račiūnas Mykolas Pečiulis + 1
Per Kryžiaus Kraują Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 8
Prieš Tavo Šventą Kryžių + 2
Šios žemės sūkuriuos + 4
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt