Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Aleliuja 15 + 9
Aleliuja 16 + 5
Aleliuja 17 (Rūtos) Rūta Šalaševičienė Rūta Šalaševičienė + 7
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! - Jėzus gyvas Jim Cowan Jim Cowan + 16
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! Jis ateina! + 3
Aleliuja! Mes giedam, Jėzau, Tau + 3
Aleliuja, Jėzau, Aleliuja! + 6
Alsuok many Rūta Šalaševičienė + 10
Alyvų daržely Mykolas Pečiulis + 25
Amen 01 (o, Visagali) Jim Cowan Jim Cowan + 7
Amen 02 (lėtas)
Amen 03 + 1
Amen 04
Amen 05 (Danguj ir žemėj) + 1
Amen 06 (Dėkojame Tau, Viešpatie, už ..) just just + 8
Amžina meile Jėzus globoja + 11
Angelai šią giesmę gieda Danguje + 39
Ant kryžiaus Kazimieras Račiūnas Mykolas Pečiulis + 16
Apglėbk, Viešpatie, mane Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė + 38
Aplankė Mariją džiugi žinia + 9
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt